پرسش و پاسخ شرعی پیرامون طهارت و نجاست

مجموعه حاضر از هزاران پرسش شرعی در باب طهارت و نجاست
از محضر فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی است
که می تواند راهگشای سوالات مقلدان و مومنان باشد.

1- آیا در تطهیر لباس در آب جاری و کر فشار دادن برای دفع غساله را لازم میدانید؟
ج: لازم نیست.


۲- در اثر اضافه کردن کلر به آب های لوله کشی شهر ما رنگ آب تغییر می کند و کاملا سفید و شیری رنگ می شود. آیا در این حالت این آب ها مضاف هستند یا خیر؟ تطهیر و وضو با آن ها چه حکمی دارد؟
ج: در بعضی حالت ها حکم به مطلق بودن این گونه آب ها خالی ازاشکال نیست و بلکه محکوم به مضاف بودن است. اما اگر کسی شک کند که آب مضاف شده یا نه؟ می تواند مطلق بودن آن را استصحاب کند.


۳-آیا باران هایی که به وسیله ی ابزارهای غیر طبیعی ایجاد می شود. مثل اینکه ابرها را بار دار می نمایند و ابرها می بارند. حکم باران طبیعی را دارد؟
ج: به فرض صدق باران حکم باران طبیعی را دارد.


۴ – بعد از شستن نجاست از لباس ها دیده می شود که رنگ نجس در آن مانده است. آیا باید این رنگ ها را از بین برد؟
ج: اگر جرمش زایل شده و رنگش مانده پاک است.


۵ – اگر در زمان طهارت گرفتن آب به کف دستشویی بریزد و بعد به بدن برسد تکلیف چیست؟
اگر با آب کر و جاری تطهیر نماید وذرات آن بپاشد پاک است.


۶ – آیا الکل صنعتی نجس است؟ الکل طبی چه طور؟
ج: ظاهرا الکل مطلقا پاک است. بلی الکلی که به خودی خود قابل شرب و نوشیدن باشد نجس است.


۷ – آبی که با کف صابون مخلوط شده مضاف است یا نه؟
ج: اگر عرفا به آن آب صابون گفته شود مضاف است.


۸ -کسی که کافر بوده می خواهد مسلمان شود آیا بیان مفهوم شهادتین به زبان خودش کافی است یا اینکه باید به زبان عربی شهادتین را بگوید؟
ج: گفتن به زبان عربی لازم نیست.


۹ – فرقه های مختلف شیعه مثل زیدیه و اسماعیلیه از نظر پاکی و نجاست چه حکمی دارند؟
ج: فرقه های مختلف مسلمان اعم از شیعه و سنی پاک هستند غیر از غلات و نواصب.


۱۰ – پودرها و مایعات پاک کننده آیا موجب طهارت لباس های متنجس می شوند یا نه؟
ج: خود مایعات و پودرها شرعا پاک کننده نیستند مگر اینکه با آب شسته شود.


۱۱ – سوزن یا تیغی که وارد بدن شده و خارج می شود پاک است یا نه؟
ج: اگر آلوده به خون نباشد پاک است.


۱۲ –  اگر کارگران بنابه نظر کارشناسان بهداشت برای حفظ سلامتیشان باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند ولی از این کار امتناع نمایند آیا مصداق آیه شریفه ۱۹۵ سوره بقره خواهند بود؟
ج: مصداق آیه نمی شود، ولی کارگران باید مقررات بهداشتی و امنیتی را مراعات نمایند.


1 – پس از دخول وقت نماز آیا جایز است وضو را فقط با نیت قربت و نه به نیت نماز بگیرم نه به نیت نماز بگیرم یا نه؟ و آیا چنین وضویی صحیح است؟
ج: بلی وضو صحیح است.


۲ – لمس قرآنی که با خط بریل (خط برجسته ی مخصوص نابینایان) نوشته شده بدون وضو جایز است؟
ج: جایز نیست.


۳ – خشک بودن صورت و دست ها پیش از شستن آن ها در وضو شرط است یا نه؟
ج: شرط نیست.


۴ – مسح وضوی افرادی که از کلاه گیس استفاده می کنند یا موی مصنوعی بر سرشان کاشته اند از روی آن ها کافی است یا نه؟
ج: اگر بشره مسح نشود وضو صحیح نیست و در صورتی که برداشتن آن ها ممکن نیست باید تیمم کند.


۵ – رنگ کردن یا مش نمودن موها برای وضو در مسح سر اشکال دارد؟
ج: این گونه رنگ ها ظاهرا مانع از رسیدن آب به محل نمی باشد و وضو در این صورت باطل نمی شود.


۶ – آیا کرم و روغن زدن برای وضو اشکال دارد؟ ملاک در تشخیص مانع بودن کرم یا روغن و امثال آن ها چیست؟
ج: کسی که وضو می گیرد خود باید احراز کند که مانعی از رسیدن آب به محل وضو نیست.


۷ – آیا نیت قربت در وضو کافی است یا اینکه امور دیگر مثل وجوب و استحباب باید در نیت لحاظ شود؟
ج: قصد قربت کافی است.


۸ – کسی که می خواهد وضو بگیرد اگر از کسی بخواهد که شیلنگ آب را برایش بگیرد یا با ظرف به کف دستش آب بریزد آیا مبطل وضو است یا نه؟
ج: این گونه اعانت و کمک مبطل وضو نیست اگر چه بهتر است ترک شود.
اما آنچه در وضو لازم است این است که خود کسی که وضو می گیرد اعضا را بشوید و مسح بکشد (یعنی وضو بگیرد.)


۹ – آیا شستن یا مسح اعضای مصنوعی بدن معلولین در وضو لازم است؟
ج: لازم نیست.


۱۰ – چندین سال است که مبتلا به بیماری سینوزیت هستم و استعمال آب برایم ضرر دارد به صورتی که بعد از هر وضو شدت سر دردم بیشتر می شود و گاهی از خون دماغ می شوم و فعلا هم با تیمم نمازهایم را می خوانم. با توجه به مطالب ذکر شده تکلیف من چیست؟(باید وضو بگیرم یا تیمم نمایم.)
ج: در این فرض وظیفه ی شما تیمم کردن است.


۱۱ – آیا می توان مسح سر را از عقب یا کنار سر کشید؟
ج: مسح سر باید در یک چهارم جلوی سر که مقابل پیشانی است انجام گیرد.


۱۲ – افراد وسواسی آیا باید به ظن و گمان خود عمل کنند یا نه؟(اگر ظن و گمان قوی باشد چه طور؟)
ج: به گمان خود عمل بکند.


۱۳ – ادرار و مدفوع شخصی بدون اختیار از او خارج می شود و به همین دلیل با کیسه از سرایت آن به سایر جاهای بدن جلوگیری می کند، سئوال این است که اگر کیسه قبل از نماز آلوده باشد، آیا تعویض آن واجب است؟ و اگر کیسه پاک باشد اما در بین نماز مدفوع و یا ادرار بدون اختیار خارج گردد، تکلیف چیست؟
ج: در فرض مزبور عوض کردن کیسه لازم نیست و برای هر نماز باید وضو بگیرد.


۱۴ – قبل از وضو اعضا را از نظر مانع وارسی کردم، ولی بعد از نماز دیدم که در یکی از اعضای وضو مانع وجود دارد، در این صورت تکلیف نمازم چیست؟
ج: اگر احتمال داده شود که این مانع بعدا ً چسبیده وضویش صحیح است.


۱۵- آیا با غسلهای مستحب هم می شود نماز خواند یا باید وضو گرفت؟
ج: غسلهایی که استحباب آنها شرعاً ثابت شده کفایت می کند، بلی غسلهایی که به قصد رجا آورده می شوند از وضو کفایت نمی کند.


1 – بعضی از اشخاص در غسل فقط اعضای بدن را به زیر دوش می برند و به آن اکتفا می کنند و به اعضا دست نمی کشند، آیا چنین غسلی صحیح است؟
ج: اگر در حالی که زیر دوش می روند به تمام اعضای سه گانه به ترتیب آب می رسد، کافی است و دست کشیدن لازم نیست.


۲ – اگر پس از غسل متوجه شود که به یکی از اعضای بدن آب نرسیده تکلیف چیست؟
ج: در غسل ترتیبی باید جایی را که آب به آن نرسیده بشوید و بعد عضو بعدی را مثلا اگر عضوی در طرف راست مانده است آن جا را می شوید و بعد طرف چپ را می شوید.


۳ – شخصی برای این که غسل کند به حمام می رود و پس از استحمام و خروج از حمام شک می کند که آیا غسل کرده یا نه و یا این که آیا نیت غسل نموده یا خیر، تکلیفش چیست؟
ج: در صورت اول باید دوباره غسل کند ولی در صورت دوم اگر شک کند که اصلا نیت کرده یا نه، باید دوباره غسل کند اما اگرنیت غسل کرده ولی نمی داند نیتش صحیح بوده یا نه، غسلش محکوم به صحت است.


۴ – شخصی در تنگی وقت – هنگامی که وظیفه اش تیمم است – غسل می کند یا وضو می گیرد. آیا فقط گناه کرده یا این که غسل و وضوی او هم باطل است؟
ج: اگر برای نمازی که وقتش تنگ شده تطهیر کند، غسل یا وضوی او صحیح نیست.


۵ – اگر کسی آب بریزد تا شخص دیگری غسل کند یا وضو بگیرد، آیا غسل و وضو باطل است؟
ج:اگر شخص دیگری آب را مستقیما ً به محل غسل یا وضو بریزد اشکال دارد.


۶ – تکلیف کسی که در میان غسل حدثی از او سر زده چیست؟
ج: بنابر احتیاط آنچه قبل از حدث به جا آورده را رجاءً دوباره به جا آورد و بعد غسلش را تمام کند و بعد برای نماز وضو بگیرد.


۷ – کسی که غسلی بر عهده اش نیست، آیا می تواند به قصد قربت غسل کند و با آن نماز بخواند؟
ج: کسی که در ذمه اش غسل نیست نمی تواند به قصد قربت غسل کند.


۸ – چرب بودن پوست بدن کسانی که بدنشان به طور معمولی و طبیعی از دیگران چرب تر است، برای وضو و غسل ایراد دارد یا نه؟
ج: غسل و وضوی این گونه افراد چون آب نوعا ً به بدن نفوذ می کند، صحیح است.


۹ – افرادی که در مکان هایی هستند که مدتهای مدید امکان رفتن به حمام ندارند، مثل زندان و… اگر پیش از این موعد نیاز به غسل پیدا کنند، چه کار باید بکنند؟
ج: در صورت عدم امکان غسل باید تیمم کنند.


۱۰ – شخصی که در غسل هایش ترتیب را مراعات نمی کرده، مثلا اول بدن را می شسته و بعد سر را و یا اول سر را می شسته بعد تمام بدن را یکجا و یا طرف چپ را قبل از طرف راست می شسته است، نسبت به اعمال گذشته اش چه وظیفه ای دارد؟
ج: نمازهایش را باید قضا کند ولی روزه هایش صحیح است و می تواند در مسأله ی اخیر به مجتهد دیگر مراجعه کند.


۱۱ – آیا به نظر حضرتعالی می شود با غسل های مستحب مثل غسل جمعه، بدون وضو نماز خواند؟
ج: در غیر غسل جنابت برای نماز باید وضو گرفت و بدون وضو نماز محکوم به بطلان است.


۱۲ – کسی که غسل ترتیبی می کند، بعد از شستن سرش می خواهد غسل ارتماسی کند، صحیح است یا نه؟
ج: صحیح نیست و باید غسل ترتیبی به جا آورد، یعنی اول طرف راست و بعد طرف چپ را به نیت غسل ترتیبی بشوید، بلی اگر شستن طرف راست و چپش را ارتماسی به جا آورد، مانعی ندارد.


۱۳ – آیا در غسل لازم است به بدن دست بکشد؟
ج: شستن به هر نحوی باشد، کافی است.


۱۴ – اشخاصی مثل رنگ کارهای ساختمانی و… که بر طرف کردن تمام ذرات رنگ و… از اعضای بدن برای ایشان مشکل و گاه غیر ممکن است برای غسل و وضو چه وظیفه ای دارد؟
ج: اگر به این حد رسیده باید غسل و وضو بکند و احتیاط لازم این است که تیمم بدل از غسل و وضو هم بجا آورد.


۱۵ – وضو و غسل با دست و بدن چرب چه حکمی دارد؟
ج: اگر آب به بدن نفوذ نکند باطل است.


۱۶ – آیا در غسل و وضو و تیمم باید انگشتر را در آورد؟
ج: باید آب به هر نحوی شده زیر انگشتر داخل شود.


۱۷ – کسی که فلج است و دیگری او را می شوید در مورد غسل وظیفه اش چیست؟
ج: اگر خود نتواند و دیگری او را غسل میدهد و خودش نیت کند و بنابر احتیاط غسل دهنده هم نیت کند.


۱۸ – غسل کردن در حمام ادارات دولتی چه حکمی دارد؟
ج: اگر برای این افراد درست شده و مجاز به شستشو و غسل باشند، صحیح است.


۱۹ – غسل با آبی که از لوله و آبگرمکن و شیر آلات غصبی می آید، باطل است یا نه؟
ج: چنین غسلی خالی از اشکال نیست.


1 – بعضی وقت ها بعد از بیدار شدن از خواب می بینم که مایعی لباسم را آلوده کرده است و هنوز حدود یک سال دیگر به سن بلوغ من مانده است. در این صورت حکم این مایع چیست؟
ج: اکر یقین نکنید که آن مایع منی بوده تکلیفی برای شما ثابت نیست.


۲ – آیا جایز است غسل جنابت را پیش از وقت نماز بدون نیت وجوب یا استحباب انجام داد و در این صورت آیا برای نماز کفایت از وضو می کند؟
ج: به قصد قربت جایز است و وضو لازم نیست.


۳ – فرموده اید که با عرق جنب از حرام نباید نماز خواند، در این صورت آیا باید با آب سرد غسل نمود تا بدن عرق ننماید یا این که بعد از غسل بدن را آب بکشد و یا با انجام غسل عرق از بدن از بین رفته و اگر عرقی در بین حاصل شود دیگر عرق جنب از حرام نیست؟
ج: لازم نیست با آب سرد غسل کند، اگر چه احوط است.


۴ – کسی که بی اختیار منی از او خارج می شود، چه وظیفه ای دارد؟
ج: اگر منی باشد باید غسل کند.


۵ – شرایط جنب شدن بانوان با خروج منی چیست؟ آیا با شرایط مردان یکسان است؟
ج: در زن اگر در حال شهوت مایعی خارج شد، ظاهرا ً محکوم به منی است.


۶ – منی شوهر پس از نزدیکی با زن از او خارج می شود، آیا باید صبر کند تا منی کاملا ً از او خارج شود یا این که می تواند فورا ً غسل کند؟
ج: خروج منی مرد باعث جنابت زن نمی شود و زن می توان بلافاصله غسل کند.


۷ – در انجام غسل جنابت آیا یک نیت کافی است یا برای شستن هر قسمت از مواضع سه گانه (سر وگردن و طرف راست و طرف چپ) باید یکنیت جداگانه داشت؟
ج: یک نیت مستمر کافی است.


۸ – کسی که غسل جنابت بر او واجب بوده ولی به علت فراموشی غسل جمعه کرده، آیا غسل جنابت از او ساقط است یا باید غسل دوباره غسل کند؟
ج: بنابر احتیاط باید دوباره به نیت غسل جنابت غسل نماید.


۹ – در هنگام غسل کردن به جای نیت جنابت، نیت غسل حیض کرده ام، آیا غسلم صحیح است و مجزی از غسل جنابت می باشد یا نه؟
ج: چون در واقع غسل جنابت را نیت کرده اید و خیال کرده بودید اسم این غسل حیض است، بنا بر این غسل شما صحیح است.


۱۰ – خواندن تمام سوره ای که آیه ی سجده دارد برای فرد جنب حرام است یا این که فقط خواندن آیه ی سجده برای جنب حرام می باشد؟
ج: خواندن خود آیه ی سجده برای جنب حرام است و لکن احوط این است که فرد جنب از خواندن سوره ای که آیه ی سجده در آن قرار گرفته اجتناب کند و حتی (بسم الله ) را به قصد این که از سوره ی سجده دار باشد، نخواند.


۱۱ – کسی که غسل جنابت را فراموش کرده یا ندانسته که غسل بر او لازم شده، بعد از چند روز یادش می افتد یا می فهمد، ایا نماز و روزه ی او باطلاست؟
ج: در صورت فراموشی، نماز و روزه اش باطل است و باید اعاده کند، اما اگر ندانسته که غسل لازم شده و بعد متوجه بشود و یا بفهمد غسلی که انجام داده باطل بوده است، روزه هایی که گرفته صحیح است، ولی نمازهایش را باید دوباره بخواند و قضا کند.


۱۲ – کسی که مجرای خروج منی او را با عملیات پزشکی بسته اند و در هنگام تحریک جنسی و اوج شهوت که عادتا ً باید منی از او خارج شود، فقط مایع لزج و چسبنده ای از او خارج می شود، در مورد این مایع چه وظیفه ای دارد؟ احتلام این شخص چگونه است؟
ج: اگر علایم منی را ندارد، غسل لازم نیست.


۱۳ – از بیضه ی شخصی به وسیله ی سرنگ منی گرفته اند، آیا باید غسل کند؟
ج: غسل لازم نیست.


۱۴ – آیا همراه نگه داشتن قرآن توسط جنب حرام است؟
ج: حرام نیست.


۱۵ – آیا جایز است جنب دعای کمیل، توسل، ندبه یا … بخواند؟
ج: جایز است.


۱۶ – آیا برای غسل جنابت از حرام باید در نیت هم نیت غسل جنابت از حرام داشت یا لازم نیست (از حرام بودن) آن را هم نیت کرد؟
ج: در نیت، قصد از حرام بودن لازم نیست.


۱۷ – آیا زنی که استمنا کرده باید غسل کند؟
ج: اگر منی آمده باید غسل کند.


۱۸ – آیا لمس عکس حرم امامان یا امام زادگان برای جنب حرام است؟
ج: چنین کاری حرام نیست.


۱۹ – اگر غسل حیض را بعد از پایان خونریزی انجام نشود ولی جنابت صورت گیرد حکمش چیست؟

ج: اگر یک غسل به نیت هر دو حیض و جنابت انجام دهد کافی است.


1 – شخصی که فقط یک دست دارد، چگونه تیمم کند؟
ج: باید یک دستش را به زمین بزند و موضع تیمم را با همان دست مسح کند و با یک دست عرضا ً که تمام پیشانی را بگیرد و یا نصفش را اول مسح کند و بعد نصف دیگر را و بعد پشت دست را به زمین بمالد.


۲ – شخصی نزدیک اذان صبح در تنگی وقت در ماه مبارک رمضان تیمم کرده است، آیا شرعا ً می تواند با همین تیمم نماز بخواند و یا این که باید تیمم دیگری هم بنماید؟
ج: اگر امکان غسل کردن یا وضو گرفتن داشته باشد باید غسل کند یا وضو بگیرد، اما در صورتی که امکان غسل و وضو ندارد، باید تیمم دیگری هم بنماید.


۳ – کسی که هر وقت ادرار می کند، مقداری هم منی از او خارج می شود، با توجه به این که انجام غسل جنابت در هر بار ادرار برایش موجب عسر و حرج شود و ممکن است زیان آور باشد، آیا می تواند عباداتش را با تیمم انجام دهد؟
ج: به قدر امکان باید برای عباداتش غسل کند و اگر موجب عسر و حرج شود به آن مقدار وجوب غسل مرتفع می شود و باید تیمم کند.


۴ – بیمارانی که بی اختیار باد معده از آن ها خارج می شود و وضو گرفتن هم برایشان مضر است، آیا می توانند در کنار چیزی که تیمم به آن صحیح است نماز بخوانند تا در حال نماز پس از این که چیزی از آن ها خارج شد، تیمم نموده و نماز را ادامه دهند؟
ج: حکم سلسل البول را دارند که در رساله ی توضیح المسائل بیان شده، بلی اگر آب برای ایشان ضرر دارد تیمم کنند.


۵ – تیمم بر سنگ مرمر و موزاییک جایز است یا نه؟
ج: به شرط آن که گردی داشته باشند، جایز است.


۶ – در تیمم فرموده اید:« زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است، واجب است.» در جایی که فقط سنگی وجود دارد که به اندازه ی جای یک دست جا داردو چیزی که تیمم به آن جایز باشد غیر از همین سنگ وجود ندارد، آیا می شود هر یک از دست ها را به تنهایی بر آن بزند یا نه؟
ج: در این صورت هر دست را جداگانه بزند.


۷ – شخصی دو دستش زخمی می باشد، نایبی که می خواهد او را تیمم بدهد، به چه ترتیبی عمل کند؟
(رو به روی او بنشیند و دست هایش را به صورت او بکشد و یا از پشت، دست ها را از زیر بغل او بیاورد و به صورتش بکشد؟)
ج: تیمم دادن به هر دو صورت صحیح است.


۸ – آیا تیمم از غسل مستحبی کفایت می کند؟
ج: در صورتی که نمی تواند غسل کند، صحت تیمم خالی از اشکال نیست و احتیاط این است که رجاءً به جا آورد.


۹ – اشخاصی که به دلیل خجالت کشیدن از صاحب خانه که در آن مهمان هستند، یا پدر و مادر، نمی توانند غسل کنند آیا جایز است اکتفا به تیمم نمایند؟
ج: نمی توانند به تیمم اکتفا کنند، ولی در آخر وقت که زمان کافی برای غسل کردن دارند، تیمم نموده و وظیفه ی خود را انجام دهند.


۱۰ – کسی که وظیفه اش جمع بین وضو و تیمم است، آیا باید اول تیمم کند یا مخیر است؟
ج: در فرض سئوال مخیر است.


۱۱ – کسی که وظیفه اش تیمم است، آیا جایز است قبل از وقت نماز تیمم کند؟
ج: بعد از دخول وقت باید تیمم کرد.


۱۲ – آیا با تیمم بدل از غسل می شود نماز خواند یا وضو هم لازم است؟
ج: با تیمم بدل از غسل جنابت می تواند نماز بخواند.


۱۳ – اگر خاک و سنگ و… پیدا نکنیم آیا صحیح است بر روی فرش و پارچه نخی و یا گرد و غبار بسیار کم زیر فرش تیمم نماییم؟
ج: اگر در عرف بگویند غبار دارد، صحیح است.


۱۴ – آیا در تیمم کشیدن دست روی بینی هم لازم است یا منظور از روی بینی که در فتاوی آمده بین دو ابرو می باشد؟
ج: باید تا برآمدگی بینی مسح کرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست