آدرس دفاتر و نمایندگان ِ

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی در شهرستان ها

دفتر مرکزی – قم

نام مسئول:

آدرس: قم، خیابان معلم، کوچه ۱۱، پلاک ۳۷

شماره تماس:
  ۳۷۱۳۳ – ۰۲۵

۳۹۷۳ ۳۷۷۳ – ۰۲۵ 

۷۰ ۴۰ ۳۷۸۳ – ۰۲۵

فکس:

۷۷ ۸۸ ۳۷۷۳ – ۰۲۵

تبریز

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین بدیعی

آدرس: راسته کوچه، خیابان ملا احمد، جنب املاک بازار

شماره تماس:

۰۴۱-۳۵۲۵۲۶۵۰

۰۹۱۴-۴۱۴۲۹۶۵

تهران

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین سید عباس سیدی

آدرس: خیابان جیحون، مسجد جواد الائمه علیه السلام

شماره تماس:

۰۹۱۲-۳۸۹۲۱۲۶

رباط کریم

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین سید محمود حسینی

آدرس: سلطان آباد

شماره تماس:

۰۹۱۲-۲۸۴۲۵۴۷

مشهد

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین سید حمید حسینی

آدرس: مشهد

شماره تماس:

۰۹۱۵-۵۱۰۵۹۸۰

ری

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین حمید میرزائی

آدرس: صفائیه

شماره تماس:

۰۹۱۲-۳۲۶۲۱۹۱

کرج

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین سید ابراهیم موسوی

آدرس: چهارراه مصباح، کوچه آیت الله زابلی

شماره تماس:

۰۹۱۲-۵۶۴۴۰۷۸

اسلامشهر

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین خداپرست

آدرس:

شماره تماس:

۰۹۱۲-۵۵۲۹۳۸۲

شهریار

نام مسئول: حجه الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی

آدرس: میدان فرمانداری

شماره تماس:

۰۹۱۲-۵۶۶۰۲۰۶

فهرست