ارتباط با ما - دفتر مرجع عالیقدر آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

تلفن :

۳۷۱۳۳ – ۹۸۲۵

۳۹۷۳ ۳۷۷۳ – ۹۸۲۵

۷۰ ۴۰ ۳۷۸۳ – ۹۸۲۵


سامانه پیامکی :

5000224488


فکس :

۷۷ ۸۸ ۳۷۷۳ – ۰۲۵


پست الکترونیکی :

Duzduzani1@yahoo.com
Duzduzani.tabrizi@gmail.com


آدرس :

ایران، شهر مقدس قم، خیابان معلم، کوچه ۱۱، پلاک ۳۷


کد پستی :

۳۷۱۵۷-۸۵۹۵۹

فهرست