طهارت و نجاست

پرسش و پاسخ شرعی پیرامون طهارت و نجاست استفتائات پیرامون بحث طهارت و نجاست مجموعه حاضر از هزاران پرسش شرعی در باب طهارت و نجاست از محضر فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی است که می تواند راهگشای سوالات مقلدان و مومنان باشد. اعتقادات اجتهاد و تقلید طهارت و نجاست نماز روزه حج…

جزییات