نامه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی به حضرت آیت الله العظمی سیستانی در پی عارضه جسمانی ایشان

نامه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی به حضرت آیت الله العظمی سیستانی در پی عارضه جسمانی ایشان

نامه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی به حضرت آیت الله العظمی سیستانی در پی عارضه جسمانی ایشان محضر مبارک حضرت آیت الله سیستانی دامت برکانه با ابلاغ سلام و اهداء تحیات خالصانه امیدوارم بعد از عمل جراحی موفقیت آمیز در صحت و سلامت کامل بوده باشید امید که با عنایات خداوند متعال و توجهات…

جزییات