آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

توهین به مرجعیت، فتنه است

این کار انگلیس است که با سیاست های خود جهان اسلام را تکه تکه کرده اند، ما هم به خواب خرگوشی رفته ایم، امروز هم همین طور است، ما مسلمانان به خواب خرگوشی رفته ایم، این ها نقشه دارند برای ما، وقتی به آیت الله العظمی سیستانی توهین می شود و من طلبه داد نمی زنم، حوزه داد نمی زند، حرکت خود جوشی انجام نمی شود و…

جزییات
آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

بیانات حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی، پیرامون کشتار شیعیان بحرین و نوروز

للهم إنا نشکوا إلیک فقد نبینا و غیبه ولینا…
تمام مسلمانان در هر جای این جهان و کره خاکی که زندگی می­ کنند با هم برادر و هم درد هستند، باید غمخوار همدیگر باشیم، این جا و آن جا ندارد.

جزییات
آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

فرهنگ اسلام مورد هجمه شدید دشمنان است

امروز فرهنگ اسلامی مورد هجمه شدید دشمنان است و از سویی دشمنان از شرق و غرب عالم و از سویی دیگر وهابیون سلفی، فرهنگ اسلامی را مورد هجمه قرار داده اند و باید با هوشیاری این هجمه ها را دفع کرد.

جزییات