مسأله 8 ) اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله‏اى فتوى داده یا پیش از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید: ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کرّ بشویند پاک مى‏شود، اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند، مقلّد او مى‏تواند عمل به احتیاط را ترک کند و این را احتیاط مستحب مى‏نامند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. * موارد علامت دار را حتما تکمیل نمائید

شماباید واردسیستم شوید تا بتوانید نظرتان را ارسال کنید