پرسش و پاسخ شرعی پیرامون روزه

 مجموعه ی حاضر از هزاران پرسش شرعی در باب روزه
از محضر فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی است
که می تواند راهگشای سوالات مقلدان و مومنان باشد

 ۱ – آیا رویت هلال ماه خصوصاً در ماه مبارک رمضان با چشم مسلح معتبر است یا حتماً باید با چشم غیر مسلح دیده شود؟
ج: به نظر ما با چشم مسلح اعتباری ندارد.


۲ – کسی که به نیت غسل به حمام رفته و فردای آن روز شک می‌کندکه غسل کرده یا نه چه تکلیفی دارد و تکلیف نماز و روزه اش چه می‌شود؟
ج: در فرض سئوال ، باید غسل کند و نمازش را هم اعاده نماید.


۳ – شخصی که در غسلهای خود ترتیب را مراعات نمی‌کرده ، مثلاًاول بدن را می‌شسته و بعد سر را و یا اول سر را شسته بعد تمام بدن را یکجا شسته و یا طرف چپ را قبل از طرف راست شسته باشد نسبت به اعمال گذشته اش چه وظیفه ای دارد؟
ج: نمازهایش را باید قضا نماید ولی روزه هایش صحیح است.


۴ – کسی که غسل جنابت را فراموش کرده یا ندانسته که غسل بر او لازم شده و بعد از چند روز یادش می‌افتد یا می‌فهمد ، آیا نماز و روزه او باطل است؟
ج: در صورت فراموشی ،نماز و روزه اش باطل است و باید اعاده بکند اما اگر ندانسته که غسل لازم شده و بعد متوجه بشود و یا بفهمد غسلی را که انجام داده باطل بوده است روزه هایی که گرفته صحیح است ولی نمازهایش را باید اعاده و قضا نماید.


۵ -زنی که استحاضه کثیره شده ولی قدرت ندارد سه مرتبه در شبانه روز غسل نماید و این کار علاوه بر عسر و حرج به علت درد مفاصل برایش ضرر هم دارد ، در فرض مذکور آیا جایز است برای نمازهایش تیمم بدل از غسل نماید؟برای صحت روزه اش چطور؟
ج: به اندازه ای که عسر و حرج برطرف شود ، جایز است تیمم نماید.


۶ – آیا استعمال قرص های ضد بارداری جهت به تأخیر انداختن زمان حیض برای اینکه بتواند عبادتی مثل روزه و اعمال حج و… را کامل انجام دهد جایز است یا نه؟
ج: بله جایز است.


۷ – کسی که هر ده روز چند بار برای عیادت مریض یا زیارت ویا طبابت و درس و تدریس ویا سرباز است به پادگان می‌رود آیا لازم است که نمازش را در راه و مقصد تمام بخواند یا نه؟
ج: بلی اگر در هر ده روز دو بار سفر کند باید نمازش را تمام و روزه اش را بگیرد.


۸ –  اگر کسی به جایی سفر کند و نداند هشت فرسخ است بعد از طی مسافتی بداند که تا آنجا هشت فرسخ بوده است یا رفت و برگشت هشت فرسخ می‌باشد آیا نماز این شخص شکسته و روزه اش را باید افطار کند یا نه؟
ج: بلی هر جا فهمید باید شکسته بخواند و روزه اش را باید افطار کند و اگر احیاناً نمازش را تمام خوانده باید اعاده نماید و اگر بعد از وقت متوجه شود باید قضا نماید.


۹ –  آیا کسی که خودش نماز و روزه قضا به گردن دارد می‌تواند از طرف شخص دیگری اجیر شود؟
ج: ظاهراً مانعی ندارد.


۱۰ – قضای نماز و روزه هایی که در اثر نافرمانی از پدر فوت شده ، آیا بر فرزند واجب است؟
ج: در این صورت واجب شدن قضاء معلوم نیست.ولکن احوط قضای اینهاست.


۱۱ – کسی که پسر بزرگش در حال حیات پدر فوت کرده ،آیا نماز وروزه های قضاءشده پدر بر پسر دوم واجب می‌شود؟
ج: بلی لازم است و مراد از پسر بزرگ پسری است که در حین مردن پدر ، بزرگتر باشد.


۱۲ –  آیا وجوب خمس مانند وجوب روزه و نماز از ضروریات اسلام است که منکر آن کافر می‌شود؟
ج: هر حکمی که انکار آن مستلزم انکار خدا و پیامبر باشد مستلزم کفر است.


۱۳ – بنده پسر بزرگ خانواده هستم و پدر و مادرم روزه قضاء دارند و من دائماً مریضم آیا قضای روزه آنان بر من واجب است یا خیر؟
ج: به نظر ما قضای عبادات مادر بر پسر بزرگ واجب نیست و البته بهتر است پسر بزرگ به جا آورد و اگر پسر بزرگ خودش مریض باشد می‌تواند شخصی را اجیر کند.


۱۴ –  اگر میتی پسر بزرگ نداشته باشد آیا بر دختر بزرگ قضای نماز و روزه پدر و مادر واجب است یا نه؟
ج: بنابر احتیاط واجب است.


۱۵ – اگر زنی باردار باشد و آخرین ماه بارداری خود را سپری می‌کند و موفق به روزه گرفتن در این ماه مبارک به علت ضرر به جنین نشده ، وظیفه او آیا دادن یک مد طعام در هر روز است یا اینکه قضا هم واجب است؟
ج: قضا هم واجب است.


۱۶ – وظیفه یک زن نسبت به قضای روزه ماه های قبل به دلیل قاعدگی چیست؟
ج: لازم است روزه را بخورد و بعد قضا نماید.


۱۷ –  اگر زنی تا به حال در ایام ماه مبارک رمضان مسأله استحاضه برایش عارض نشده بوده و در استحاضه مانند عادت ماهیانه عمل کرده و بعد از دو روز متوجه استحاضه بودنش شده.اکنون آیا (به علت ندانستن احکام شرعی خود) علاوه بر قضای دو روز روزه ، کفاره هم بر گردنش هست یا خیر؟
ج: قضا دارد نه کفاره.


۱۸ –  آیا تزریق آمپول روزه را باطل می کند یا نه؟
ج: آمپول ها بر سه قسم هستند:
قسم اول: آمپول هایی که مسکّن درد هستند ویا موضع را بی حس می کنند ، تزریق این قسم اشکال ندارد و آمپول های دوایی هم از این قسم هستند .
قسم دوم: آمپول تقویتی بدن می باشند که انسان با تزریق و استعمال آنها احساس ضعف نمی کند، استعمال این قسم برای روزه دار اشکال ندارد، گرچه احوط ترک اینگونه آمپول هاست.
قسم سوم : آمپول هایی که به جای خوراک می باشند و مغذی هستند ، استعمال این گونه آمپول ها بنابراحتیاط واجب ممنوع است و نباید روزه دار از این گونه آمپول ها تزریق نماید.


۱۹ – اگر روزه دار بعد از طلوع فجر و اذان صبح از منزل خود مسافرت کند و پیش از اذان ظهر وارد وطن خود شود، با توجه به این که در مسافرت چیزی نخورده آیا می تواند آن روز را روزه بگیرد؟
ج: بلی، می تواند بلکه واجب است در چنین فرضی آن روز را روزه بگیرد و بعد از وارد شدن به شهر خود جایز نیست روزه ی خود را افطار کند و اگر در چنین فرضی افطار کند موجب کفاره می شود.


۲۰ –  در ماه مبارک رمضان هر گاه شخصی قصد مکانی را داشته باشد که چهار فرسخ فاصله دارد و اراده ی رجوع قبل از ده روز را هم داشته باشد آیا روزه ی او را صحیح می دانید یا نه؟
ج: باید روزه اش را افطار کند.


۲۱ – وارد کردن ابزاری که خوردنی نیست مثل ابزار و آلات طبی به داخل دهان آیا موجب باطل شدن روزه می شود؟ فرو بردن آنها در بدن از طریق حلق یا اندام های تنفسی (مثل اندولسکپی و برونوسکپی) چطور؟
ج: داخل کردن چنین ابزاری به دهان مانعی ندارد و اما اگر به پایین تر از حلق وارد شود، روزه اش اشکال دارد.


۲۲ – آیا استفاده از اسپری هایی که جهت درمان یا تسکین بیماری هایی مثل آسم برای بیماران تجویز می شوند موجب باطل شدن روزه است یا نه؟
ج: موجب بطلان روزه نمی شود.


۲۳ – آیا کسی که قضای روزه ی واجب بر عهده دارد می تواند روزه ی مستحبی بگیرد؟
ج: چنین کسی نمی تواندروزه ی مستحبی بگیرد.


۲۴ – در سال گذشته به دلیل مسافرتی که در آخر ماه رمضان به یک کشور عربی داشتم و هلال ماه شوال زود تر دیده شد، بیست و هشت روزاز ماه رمضان را درک کردم و روزه گرفتم آیا واجب است یک یا دو روز، روزه قضا کنم؟
ج: بلی واجب است.


۲۵ – دختری که در سال اول تکلیف روزه ی خود را کاملا ً افطار کرده چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید روزه های خود را کاملا ً قضا کند یا کفاره هم لازم است؟
ج: اگر متوجه وجوب روزه بوده و قدرت گرفتن روزه داشته، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است.


۲۶ – اگر زنی به علت حاملگی یا شیر دادن به نوزادش نتواند روزه بگیرد:
  الف) آیا قضای روزه بر او واجب است یا نه؟
   ب) کفاره چطور؟
 ج) اگر بعدا ً در میان سال بتواند روزه ی قضا شده ی خود را بگیرد و نگرفته باشد آیا کفاره دیگری هم بر او واجب می شود؟
جواب الف: بلی واجب است.
جواب ب: در صورتی که روزه به حمل و یا کودک شیرخوار ضرر برساند، کفاره لازم است و اگر به خود شیردهنده ضرر بزند، کفاره لازم نیست.
جواب ج: بنابر احتیاط کفاره ی دیگری هم برای تأخیر قضا بدون عذر بدهد.


۲۷ – کسی که روزه اش را با اکراه و زور دیگران افطار کرده آیا روزه اش باطل است؟
در صورت بطلان، روزه ی این شخص قضا و کفاره دارد یا نه؟
و اگر به کسی اجبارا ً چیزی بخورانند مثلا ً آب در گلویش بریزند تکلیف روزه اش چیست؟
اگر به زور آمپول خوراکی به او تزریق کرده باشند چطور؟
ج: در صورت اجبار روزه اش صحیح است و امّا در سایر موارد ذکر شده، روزه اش باطل می شود و باید از مفطرات دیگر اجتناب کرده و قضای آن روز را هم بگیرد.


۲۸ – کسی که جایز است در مدینه ی منوره جهت گرفتن حاجت سه روز روزه ی مستحب بگیرد، آیا می تواند نیت روزه قضا کند؟
ج: بلی صحیح است.


تزریق آمپول
۱ – آیا تزریق آمپول روزه را باطل می کند؟
ج : آمپول ها بر سه قسم هستند:
اوّل: آمپول هایی که مسکّن درد هستند ویا موضع را بی حس می کنند. تزریق این قسم اشکال ندارد. آمپول های دارویی از این قسم هستند.
دوم: آمپول تقویتی بدن که انسان با تزریق آن ها دیگر احساس ضعف نمی کند. تزریق این قسم برای روزه دار اشکال ندارد، گرچه احوط ترک است.
سوم: آمپول هایی که به جای خوراک و غذا هستند. تزریق این گونه آمپول ها بنابراحتیاط واجب ممنوع است و نباید روزه دار این گونه آمپول ها را استفاده کند.


پرداخت کفاره روزه
۲ – آیا انسان می تواند فدیه کس دیگر از قبیل پدر و مادر و فرزند و زوجه را از مال خودش بپردازد؟
ج : چون فدیه از عبادات است و باید از مال مکلّف و به قصد قربت اخراج شود لذا با پرداخت کردن دیگران بری الذّمه نمی شود لذا اگر کس دیگر بخواهد بپردازد باید اوّل پول را به افراد مذکور تملیک کند و به قبض آن ها برساند سپس از طرف آن ها وکالتاً به عنوان فدیه پرداخت نماید.


روزه مسافر در شهر خود
۳ – اگر روزه دار پس از طلوع فجر و اذان صبح مسافرت کند و پیش از اذان ظهر وارد وطن خود شود، با توجه به این که در مسافرت چیزی نخورده، آیا می تواند آن روز را روزه بگیرد؟
ج : بلی، می تواند بلکه واجب است در چنین فرضی آن روز را روزه بگیرد. پس از وارد شدن به شهر خود جایز نیست روزه ی خود را افطار کند. اگر در چنین فرضی افطار کند، موجب کفاره می شود.


سفر در ماه رمضان
۴ – در ماه مبارک رمضان هر گاه شخصی قصد مکانی را داشته باشد که چهار فرسخ فاصله دارد و اراده ی برگشت پیش از ده روز را داشته باشد، آیا روزه ی او را صحیح می دانید؟
ج : باید روزه اش را افطار کند.


۵ – اگر روزه دار قبل از ظهر مسافرت کند چه حکمی دارد و فرقی بین نیت سفر از شب و غیر آن وجود دارد یا نه؟
ج : اگر قبل از ظهر مسافرت کند باید روزه اش را بشکند و فرقی بین نیت سفر از شب و غیر آن نیست.


۶ – آیا فرق است میان کسی که یک روز به سفر رفته و روز دیگرش قبل از ظهر برگشته و کسی که همان روزی که رفته قبل از ظهرش برگشته؟
ج : فرقی در میان آن ها نیست و اگر در سفر چیزی که روزه را باطل می کند انجام نداده در وطن باید نیت روزه کند و روزه اش صحیح است.


وارد کردن ابزار طبی در دهان

۷ –  وارد کردن ابزاری که خوردنی نیست مثل ابزار و آلات طبی به داخل دهان می شود آیا موجب باطل شدن روزه می شود؟
فرو بردن آن ها در بدن از طریق حلق یا اندام های تنفسی (مثل اندسکپی و برونوسکپی) چطور؟
ج : داخل کردن چنین ابزاری به دهان مانعی ندارد اما اگر به پایین تر از حلق وارد شود، روزه اشکال دارد و باید قضا شود.


استفاده از اسپری
۸ – آیا استفاده از اسپری هایی که جهت درمان یا تسکین بیماری هایی مثل آسم برای بیماران تجویز می شوند، موجب باطل شدن روزه است؟
ج : موجب بطلان روزه نمی شود.


روزه مستحبی و استیجاری
۹ –  آیا کسی که قضای روزه ی واجب بر عهده دارد، می تواند روزه ی مستحبی بگیرد؟روزه استیجاری چه طور؟
ج : چنین کسی نمی تواند روزه ی مستحبی بگیرد، ولی روزه استیجاری اشکال ندارد.


اختلاف رؤیت هلال
۱۰ – در سال گذشته به دلیل مسافرتی که در آخر ماه رمضان داشتم و هلال ماه شوال زودتر دیده شد، بیست و هشت روزاز ماه رمضان را درک کردم و روزه گرفتم، آیا واجب است یک یا دو روز روزه را قضا کنم؟
ج : بلی واجب است.


تکلیف دختران
۱۱ – دختری که در سال اوّل تکلیف، روزه ی خود را افطار کرده، چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید روزه های خود را قضا کند یا کفاره هم لازم است؟
ج : اگر متوجه وجوب روزه بوده و قدرت گرفتن روزه را داشته، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است.


زنان شیرده و آبستن
۱۲ – اگر زنی به علت حاملگی یا شیر دادن به نوزادش نتواند روزه بگیرد:
الف) آیا قضای روزه بر او واجب است؟
ب) کفاره چطور؟
ج) اگر بعدا ً در میان سال بتواند روزه ی قضا شده ی خود را بگیرد و نگرفته باشد، آیا کفاره دیگری هم بر او واجب می شود؟
ج  الف: بلی واجب است.
ج  ب: در صورتی که روزه به جنین و یا کودک شیرخوار ضرر برساند، کفاره لازم است اگر به خود شیردهنده ضرر بزند، کفاره لازم نیست.
ج  ج: بنابر احتیاط کفاره ی دیگری برای تأخیر قضا بدون عذر بدهد.


۱۳ – اگر زنی حامله است و آخرین ماه بارداری خود را سپری می‌کند و موفق به روزه گرفتن به علت ضرر به جنین نشده، وظیفه او دادن یک مد طعام برای هر روز است یا این که قضا هم واجب است؟
ج : قضا هم واجب است.


اجبار بر خوردن
۱۴ – کسی که روزه اش را با اکراه و زور دیگران افطار کرده، آیا روزه اش باطل است؟
در صورت بطلان، روزه قضا و کفاره دارد؟
اگر به کسی اجبارا ً چیزی بخورانند مثلا ً آب در گلویش بریزند، تکلیف روزه اش چیست؟
اگر به زور آمپول خوراکی به او تزریق کرده باشند چطور؟
ج : اگر اجباراً چیزی بخورانند یا تزریق کنند، روزه اش صحیح است امّا در سایر موارد ذکر شده که روزه دار خودش به اجبار چیزی می خورد، روزه اش باطل می شود. باید از مفطرات دیگر اجتناب کرده و قضای آن روز را بگیرد.


روزه حاجت
۱۵ –  کسی که جایز است در مدینه ی منوره جهت گرفتن حاجت سه روز روزه ی مستحب بگیرد، آیا می تواند نیت روزه قضا کند؟
ج : نمی تواند.


قاعدگی
۱۶ – وظیفه یک زن نسبت به قضای روزه ماه های قبل به دلیل قاعدگی چیست؟
ج : لازم است روزه را بخورد و بعد قضا نماید.


۱۷ – اگر زنی تا به حال در ایام ماه مبارک رمضان استحاضه برایش پیش نیامده بود و در استحاضه مانند عادت ماهیانه عمل کرد و بعد از دو روز متوجه استحاضه شده، اکنون آیا به علت ندانستن احکام شرعی، علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر عهده اش است؟
ج: کفاره ندارد.


۱۸ –  اگر زنی روز آخر اعتکاف دچار عذر شرعی شود، آیا اعتکاف در سال بعد بر او واجب است؟
ج : پس از پاک شدن بنابر احتیاط، سه روز اعتکاف را قضا کند.


۱۹ – اگرحائض پیش از اذان مغرب غسل حیض را انجام دهد، آیا بر او واجب است تا افطار امساک کند؟
ج : اگر حتی یک لحظه در روز حایض باشد، نمی تواند روزه بگیرد.


۲۰-  خانمی به مدت پنج سال نتوانسته به دلیل بیماری روزه بگیرد، حال می‌خواهد کفاره بدهد، چگونه محاسبه کند؟
ج : برای هرروز یک مد (۷۵۰ گرم) طعام (گندم، آرد،یابرنج)به فقیر بدهد.


بیماری های خاص

۲۱- معلول هستم و اسم بیماریم استئوژنز ایمپرفکتا یا استخوان سازی ناقص است. مشکل اصلی در این بیماری آن است که ژن خاصی که باید دستور ساخت پروتئین به خصوصی را در بدن بدهد وجود ندارد. در نتیجه پروتئین ذکر شده ساخته نمی شود یا بد ساخته می شود. این افراد معمولاٌ قد کوتاهی داشته و صورت شان به شکل مثلث است. ممکن است دچار مشکلات تنفسی و یا کاهش شنوایی شوند.آیا روزه واجب است؟
ج : اگر ترس داشته باشد و احتمال بدهد که گرفتن روزه موجب سختی مرضش و یا سختی درمان او می شود واجب نیست روزه بگیرد.


یوم الشک
۲۲ – آیا می توان یوم الشک را به نیت مردد (اگر اوّل رمضان بود، واجب وگرنه مستحب یا قضا) روزه گرفت؟
ج : جایز نیست.


کفاره
۲۳ – برای دادن کفاره هر نخود طلا را باید بر اساس کدام عیار طلا حساب کرد و آیا می شود معادل آن را پول بدهیم؟
ج : عیار معتبر ولازم نیست. اگر عرفاً طلا گفته شود، کافی است. معادلش هم کافی است.


تزریق آمپول
۱ –  آیا تزریق آمپول روزه را باطل می کند؟
ج : آمپولها بر سه قسم هستند:
اوّل: آمپولهایی که مسکّن درد هستند و یا موضع را بی حس میکنند. تزریق این قسم اشکال ندارد. آمپولهای دارویی از این قسم هستند.
دوم: آمپول تقویتی بدن که انسان با تزریق آنها دیگر احساس ضعف نمیکند. تزریق این قسم برای روزه دار اشکال ندارد، گرچه احوط ترک است.
سوم: آمپولهایی که به جای خوراک و غذا هستند. تزریق این گونه آمپولها بنابراحتیاط واجب ممنوع است و نباید روزهدار این گونه آمپولها را استفاده کند.


پرداخت کفاره دیگران
۲ – آیا انسان میتواند فدیه کس دیگر از قبیل پدر و مادر و فرزند و زوجه را از مال خودش بپردازد؟
ج : چون فدیه از عبادات است و باید از مال مکلّف و به قصد قربت اخراج شود لذا با پرداخت کردن دیگران بری الذّمه نمیشود لذا اگر کس دیگر بخواهد بپردازد باید اوّل پول را به افراد مذکور تملیک کند و به قبض آنها برساند سپس از طرف آنها وکالتاً به عنوان فدیه پرداخت نماید.


کفاره
۳ – برای دادن کفاره هر نخود طلا را باید بر اساس کدام عیار طلا حساب کرد و آیا میشود معادل آن را پول بدهیم؟
ج : عیار معتبر ولازم نیست. اگر عرفاً طلا گفته شود، کافی است. معادلش هم کافی است.


سفر در ماه رمضان
۴ – اگر روزه دار پس از طلوع فجر و اذان صبح مسافرت کند و پیش از اذان ظهر وارد وطن خود شود، با توجه به این که در مسافرت چیزی نخورده، آیا میتواند آن روز را روزه بگیرد؟
ج : بلی، میتواند بلکه واجب است در چنین فرضی آن روز را روزه بگیرد. پس از وارد شدن به شهر خود جایز نیست روزهی خود را افطار کند. اگر در چنین فرضی افطار کند، موجب کفاره میشود.


سفر در ماه رمضان
۵ – در ماه مبارک رمضان هر گاه شخصی قصد مکانی را داشته باشد که چهار فرسخ فاصله دارد و ارادهی برگشت پیش از ده روز را داشته باشد، آیا روزهی او را صحیح میدانید؟
ج : باید روزهاش را افطار کند.


۶ – اگر روزهدار قبل از ظهر مسافرت کند چه حکمی دارد و فرقی بین نیت سفر از شب و غیر آن وجود دارد یا نه؟
ج : اگر قبل از ظهر مسافرت کند باید روزهاش را بشکند و فرقی بین نیت سفر از شب و غیر آن نیست.


۷ – آیا فرق است میان کسی که یک روز به سفر رفته و روز دیگرش قبل از ظهر برگشته و کسی که همان روزی که رفته قبل از ظهرش برگشته؟
ج : فرقی در میان آنها نیست و اگر در سفر چیزی که روزه را باطل میکند انجام نداده در وطن باید نیت روزه کند و روزهاش صحیح است.


وارد کردن ابزار طبی در دهان
۸ – وارد کردن ابزاری که خوردنی نیست مثل ابزار و آلات طبی به داخل دهان میشود آیا موجب باطل شدن روزه میشود؟
فرو بردن آنها در بدن از طریق حلق یا اندامهای تنفسی (مثل اندسکپی و برونوسکپی) چطور؟
ج : داخل کردن چنین ابزاری به دهان مانعی ندارد اما اگر به پایین تر از حلق وارد شود، روزه اشکال دارد و باید قضا شود.


استفاده از اسپری
۹ – آیا استفاده از اسپریهایی که جهت درمان یا تسکین بیماریهایی مثل آسم برای بیماران تجویز میشوند، موجب باطل شدن روزه است؟
جواب: موجب بطلان روزه نمیشود.


روزه مستحبی و استیجاری
۱۰ – آیا کسی که قضای روزهی واجب بر عهده دارد، میتواند روزهی مستحبی بگیرد؟ روزه استیجاری چه طور؟
ج : چنین کسی نمیتواند روزهی مستحبی بگیرد، ولی روزه استیجاری اشکال ندارد.


وظیفه دختران تازه مکلّف
۱۱ – دختری که در سال اوّل تکلیف، روزهی خود را افطار کرده، چه وظیفهای دارد؟ آیا باید روزههای خود را قضا کند یا کفاره هم لازم است؟
ج : اگر متوجه وجوب روزه بوده و قدرت گرفتن روزه را داشته، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است.


وظیفه زنان شیرده و باردار
۱۲ – اگر زنی به علت حاملگی یا شیر دادن به نوزادش نتواند روزه بگیرد:
الف) آیا قضای روزه بر او واجب است؟
ب) کفاره چطور؟
ج) اگر بعدا ً در میان سال بتواند روزهی قضا شدهی خود را بگیرد و نگرفته باشد، آیا کفاره دیگری هم بر او واجب میشود؟
ج الف: بلی واجب است.
ج ب: در صورتی که روزه به جنین و یا کودک شیرخوار ضرر برساند، کفاره لازم است اگر به خود شیر دهنده ضرر بزند، کفاره لازم نیست.
ج ج: بنابر احتیاط کفارهی دیگری برای تأخیر قضا بدون عذر بدهد.


۱۳ – اگر زنی حامله است و آخرین ماه بارداری خود را سپری می‌کند و موفق به روزه گرفتن به علت ضرر به جنین نشده، وظیفه او دادن یک مد طعام برای هر روز است یا اینکه قضا هم واجب است؟
ج : قضا هم واجب است.


اجبار بر خوردن روزه
۱۴ – کسی که روزهاش را با اکراه و زور دیگران افطار کرده؛
الف) آیا روزهاش باطل است؟
ب) در صورت بطلان، روزه قضا و کفاره دارد؟
ج) اگر به کسی اجبارا ً چیزی بخورانند مثلا ً آب در گلویش بریزند، تکلیف روزهاش چیست؟
د) اگر به زور آمپول خوراکی به او تزریق کرده باشند چطور؟
ج : اگر اجباراً چیزی بخورانند یا تزریق کنند، روزهاش صحیح است امّا در سایر موارد ذکر شده که روزهدار خودش به اجبار چیزی میخورد، روزهاش باطل میشود. باید از مفطرات دیگر اجتناب کرده و قضای آن روز را بگیرد.


روزه حاجت
۱۵ – کسی که جایز است در مدینهی منوره جهت گرفتن حاجت سه روز روزهی مستحب بگیرد، آیا میتواند نیت روزه قضا کند؟
جواب: نمیتواند.


بیماریهای خاص
۱۶ – معلول هستم و اسم بیماریم استئوژنز ایمپرفکتا یا استخوانسازی ناقص است. مشکل اصلی در این بیماری آن است که ژن خاصی که باید دستور ساخت پروتئین به خصوصی را در بدن بدهد وجود ندارد. در نتیجه پروتئین ذکر شده ساخته نمیشود یا بد ساخته میشود. این افراد معمولاٌ قد کوتاهی داشته و صورتشان به شکل مثلث است. ممکن است دچار مشکلات تنفسی و یا کاهش شنوایی شوند.آیا روزه واجب است؟
ج : اگر ترس داشته باشد و احتمال بدهد که گرفتن روزه موجب سختی مرضش و یا سختی درمان او میشود واجب نیست روزه بگیرد.


یوم الشک

۱۷ – آیا میتوان یوم الشک را به نیت مردد (اگر اوّل رمضان بود، واجب وگرنه مستحب یا قضا) روزه گرفت؟
ج: جایز نیست.


روزه و عذر شرعی بانوان
۱۸ – وظیفه یک زن نسبت به قضای روزه ماههای قبل به دلیل قاعدگی چیست؟
ج : لازم است روزههائی که در ایام عادت فوت شده قضا نماید.


۱۹ – اگر زنی تا به حال در ایام ماه مبارک رمضان استحاضه برایش پیش نیامده بود و در استحاضه مانند عادت ماهیانه عمل کرد و بعد از دو روز متوجه استحاضه شده، اکنون آیا به علت ندانستن احکام شرعی، علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر عهدهاش است؟
ج : کفاره ندارد.


۲۰ – اگر زنی روز آخر اعتکاف دچار عذر شرعی شود، آیا اعتکاف در سال بعد بر او واجب است؟
ج : پس از پاک شدن بنابر احتیاط، سه روز اعتکاف را قضا کند.


۲۱ – اگر حائض پیش از اذان مغرب غسل حیض را انجام دهد، آیا بر او واجب است تا افطار امساک کند؟
ج : اگر حتی یک لحظه در روز حایض باشد، نمیتواند روزه بگیرد.


۲۲ – خانمی به مدت پنج سال نتوانسته به دلیل بیماری روزه بگیرد، حال می‌خواهد کفاره بدهد، چگونه محاسبه کند؟
ج : برای هرروز یک مد (۷۵۰ گرم) طعام (گندم، آرد، یا برنج) به فقیر بدهد.


چشم مسلّح
۲۳ – آیا رویت هلال ماه خصوصاً در ماه مبارک رمضان با چشم مسلح معتبر است یا باید با چشم غیر مسلح دیده شود؟
ج : با چشم مسلح اعتباری ندارد.


۲۴ – با عنایت به اینکه فتوای حضرتعالی رویت با چشم غیر مسلح برای تعیین اوّل و آخر ماه میباشد، رسانههای جمعی نظر حاکم شرع که رویت را با چشم مسلح حتی با استفاده از هلیکوپتر در آسمان جهت رویت ماه جایز میدانند اعلام مینمایند و مردم بنابر اعلام رسانه ملی عمل میکنند تکلیف مقلدان جنابعالی و یا دیگر مقلدان مراجع که هم فتوای جنابعالی هستند چیست؟
ج : مسأله اختلافی است. مشهور بین اعلام این است که باید با چشم غیر مسلح دید. اگر با استناد به رسانه ها افطار نمایند باید قضا کنند. ما این مطلب را در رساله هلالیه خود بیان کردهایم.


افق
۲۵ – اگر هلال ماه در شهری دیده شود، آیا در همه شهرهایی که در افق مشترک هستند، ثابت میشود؟ در مناطق غربی یا شرقی محل رویت چطور؟
ج : در شهرهای غربی ثابت میشود ولی در شهرهایی که در شرق منطقه رویت هلال هستند، ثابت نمیشود مگر اینکه تفاوت افق آنها کم باشد مثلاً یک ربع ساعت و کمتر.


اختلاف رؤیت هلال
۲۶ – در سال گذشته به دلیل مسافرتی که در آخر ماه رمضان داشتم و هلال ماه شوال زودتر دیده شد، بیست و هشت روز از ماه رمضان را درک کردم و روزه گرفتم، آیا واجب است یک یا دو روز روزه را قضا کنم؟
جواب: بلی واجب است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست