تصاویر معظم له

در مجموعه ی پیش ِرو تصاویری چند

از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

تهیه و ارائه شده است.

فهرست