تصاویر برنامه های رسمی دفتر مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

در مجموعه ی پیش ِرو تصاویری چند

از برنامه های رسمی دفتر معظم له

مجلس عزای شهادت امام کاظم علیه السلام 1442

مجلس عزای شهادت امام کاظم علیه السلام 1442 به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز امام کاظم علیه السلام، مجلس عزا و سوگواری در بیت رفیع مرجع عالیقدر آیت الله العظمی…

مجلس عزای شهادت امام هادی علیه السلام 1442

مجلس عزای شهادت امام هادی علیه السلام 1442 به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام، مجلس عزا و سوگواری در بیت رفیع مرجع عالیقدر آیت الله العظمی…

مجلس عزای شهادت امام رضا علیه السلام 1442

مجلس عزای شهادت امام رضا علیه السلام 1442 به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام، مجلس عزا و سوگواری در بیت رفیع مرجع عالیقدر آیت الله العظمی…
مجلس عزای اربعین امام حسین علیه السلام 1442

مجلس عزای اربعین امام حسین علیه السلام 1442

مجلس عزای اربعین امام حسین علیه السلام 1442 به مناسبت فرارسیدن اربعین امام حسین علیه السلام، مجلس عزا و سوگواری در بیت رفیع مرجع عالیقدر آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی…
مجلس عزای شهادت امام سجاد علیه السلام 1442

مجلس عزای شهادت امام سجاد علیه السلام 1442

مجلس عزای شهادت امام سجاد علیه السلام 1442 به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز امام سجاد علیه السلام، مجلس عزا و سوگواری در بیت رفیع مرجع عالیقدر آیت الله العظمی…
فهرست