تصاویر دیدار های مردمی معظم له

در مجموعه ی پیش ِرو تصاویری چند

از دیدار های مردمی مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

تهیه و جمع آوری شده است.