ارتباط با ما

ارسال پیام

اطلاعات تماس

تلفن :
  ۳۷۱۳۳ – ۹۸۲۵ 

۳۹۷۳ ۳۷۷۳ – ۹۸۲۵ 

۷۰ ۴۰ ۳۷۸۳ – ۹۸۲۵


فکس :

  ۷۷ ۸۸ ۳۷۷۳ – ۰۲۵


پست الکترونیکی :

Duzduzani1@yahoo.com
Duzduzani.tabrizi@gmail.com


آدرس :

ایران، شهر مقدس قم، خیابان معلم، کوچه ۱۱، پلاک ۳۷


کد پستی :

۳۷۱۵۷-۸۵۹۵۹